Picture

تست هوش: همپوشانی‌های مثلث-مستطیلی!

تعدادی شکل شامل مثلث و مستطیل داریم و در بخش هایی از هرکدام، سایه هایی دارند.

 • 1
 • 4.56
 • 9
 • 78
 • ۳۱ تیر ۹۷
Picture

تست هوش: یکشنبه‌ی مجهول

روزهای هفته با اعداد متفاوتی متناظر شده اند

 • 6
 • 4.8
 • 5
 • 333
 • ۳۰ تیر ۹۷
Picture

تست هوش: ارزش قطعه مجهول

تعدادی قطعه داریم که به هر یک، عددی نسبت داده شده است

 • 8
 • 3.47
 • 38
 • 571
 • ۲۹ تیر ۹۷
Picture

تست هوش تصویری: انجمن پانداها

تعدادی پاندا دور هم جمع شده اند اما در بین آنها حیوان دیگری هم هست...

 • 12
 • 3.84
 • 32
 • 1699
 • ۳۱ خرداد ۹۷
Picture

تست هوش: چیدمان نقاط سیاه و سفید

تعدادی کاشی داریم که طرح های آن، شامل نقاط سیاه و سفید است.

 • 31
 • 3.21
 • 139
 • 2573
 • ۱۱ اردیبهشت ۹۷
Picture

تست هوش: تابلوی بعدی کدام است؟

تعدادی تابلو داریم و می خواهیم تابلوی آخر را مشخص کنیم.

 • 40
 • 3.34
 • 164
 • 3067
 • ۱۰ فروردین ۹۷
Picture

تست هوش نوروزی: همه سین‌های سفره

تعدادی از واژه های هفت سین را بصورت پراکنده می بینیم

 • 9
 • 3.04
 • 109
 • 2150
 • ۲۹ اسفند ۹۶
Picture

تست هوش تصویری: استادیوم و جغدهای تماشاچی

تعداد زیادی جغد برای دیدن مسابقه به ورزشگاه آمده اند...

 • 18
 • 3.16
 • 164
 • 3144
 • ۲۵ اسفند ۹۶
Picture

تست هوش: زنجیره علائم متفاوت

زنجیره های متفاوتی از چند علامت داریم. یکی از آنها با بقیه همخوانی ندارد.

 • 37
 • 2.71
 • 195
 • 3445
 • ۱۳ بهمن ۹۶
Picture

تست هوش: پنج ضلعی‌های خالدار

تعدادی پنج‌ضلعی داریم که داخل هر یک تعدادی دایره های سفید و سیاه قرار دارد...

 • 14
 • 3.4
 • 103
 • 3851
 • ۳۰ دی ۹۶