Picture

تست هوش تصویری: سیب زمینی را بیابید!

جمعی از همسترها را می‌بینید. به نظر می‌رسد در بین آنها یک مورد بی‌ربط به آنها می‌توانید پیدا کنید!

 • 3
 • 4
 • 9
 • 1087
 • ۲۹ شهریور ۹۸
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۷

با تعدادی چوب کبریت، تعدادی مربع ساخته ایم و می خواهیم با جابجایی برخی از آنها، تعداد بیشتری مربع بدست آوریم...

 • 2
 • 5
 • 6
 • 1373
 • ۳ مرداد ۹۸
Picture

تست هوش: جمع و تفریق حیوانات!

تعدادی زرافه و سگ در حالت های مختلف با هم جمع و تفریق شده اند.

 • 23
 • 4.08
 • 52
 • 3893
 • ۵ اردیبهشت ۹۸
Picture

تست هوش: پیتزا و قاچ‌های عددی

تعدادی پیتزا داریم که روی هر قاچ آنها اعدادی نوشته شده است.

 • 13
 • 3.36
 • 75
 • 2717
 • ۵ اردیبهشت ۹۸
Picture

تست هوش: ماتریسی به خط میخی!

نوشته ای به خط میخی؟! احتمالا منطقی در آن نهفته است!

 • 53
 • 3.46
 • 94
 • 4600
 • ۵ بهمن ۹۷
Picture

تست هوش: جایگزینی با چهار عمل اصلی

تعدادی عدد داریم که بین آنها را باید با چهار عمل اصلی پر کنیم.

 • 4
 • 2.58
 • 38
 • 2862
 • ۲۴ دی ۹۷
Picture

تست هوش شب یلدا: چند تا انار؟

تعدادی ترازو داریم، برای حفظ تعادل، چند انار لازم داریم؟

 • 31
 • 2.9
 • 177
 • 5488
 • ۳۰ آذر ۹۷
Picture

تست هوش: شیر آب و ظرف‌های متصل به هم (۲)

تعدادی ظرف متصل به هم داریم. شیر آب را باز می کنیم...

 • 88
 • 3.52
 • 120
 • 7756
 • ۲۴ آبان ۹۷
Picture

تست هوش: زاویه دید و نمای شکل

تعدادی مکعب بر روی هم قرار گرفته اند و از زاویه ای خاص به آنها نگاه می کنیم.

 • 30
 • 3.3
 • 137
 • 5524
 • ۱۸ مهر ۹۷
Picture

تست هوش: عددسازی منطقی!

یک ماتریس داریم که شامل اعداد گوناگونی است و منطق خاصی بر آن حکمفرماست.

 • 15
 • 3.28
 • 163
 • 8757
 • ۶ مرداد ۹۷