Picture

تست هوش تصویری: سیب زمینی را بیابید!

جمعی از همسترها را می‌بینید. به نظر می‌رسد در بین آنها یک مورد بی‌ربط به آنها می‌توانید پیدا کنید!

 • 2
 • 4.2
 • 5
 • 834
 • ۲۹ شهریور ۹۸
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۷

با تعدادی چوب کبریت، تعدادی مربع ساخته ایم و می خواهیم با جابجایی برخی از آنها، تعداد بیشتری مربع بدست آوریم...

 • 1
 • 5
 • 5
 • 1117
 • ۳ مرداد ۹۸
Picture

تست هوش: جمع و تفریق حیوانات!

تعدادی زرافه و سگ در حالت های مختلف با هم جمع و تفریق شده اند.

 • 22
 • 3.98
 • 47
 • 3603
 • ۵ اردیبهشت ۹۸
Picture

تست هوش: پیتزا و قاچ‌های عددی

تعدادی پیتزا داریم که روی هر قاچ آنها اعدادی نوشته شده است.

 • 13
 • 3.37
 • 68
 • 2512
 • ۵ اردیبهشت ۹۸
Picture

تست هوش: ماتریسی به خط میخی!

نوشته ای به خط میخی؟! احتمالا منطقی در آن نهفته است!

 • 53
 • 3.44
 • 93
 • 4439
 • ۵ بهمن ۹۷
Picture

تست هوش: جایگزینی با چهار عمل اصلی

تعدادی عدد داریم که بین آنها را باید با چهار عمل اصلی پر کنیم.

 • 4
 • 2.58
 • 38
 • 2705
 • ۲۴ دی ۹۷
Picture

تست هوش شب یلدا: چند تا انار؟

تعدادی ترازو داریم، برای حفظ تعادل، چند انار لازم داریم؟

 • 31
 • 2.9
 • 177
 • 5282
 • ۳۰ آذر ۹۷
Picture

تست هوش: شیر آب و ظرف‌های متصل به هم (۲)

تعدادی ظرف متصل به هم داریم. شیر آب را باز می کنیم...

 • 88
 • 3.52
 • 120
 • 7560
 • ۲۴ آبان ۹۷
Picture

تست هوش: زاویه دید و نمای شکل

تعدادی مکعب بر روی هم قرار گرفته اند و از زاویه ای خاص به آنها نگاه می کنیم.

 • 30
 • 3.33
 • 134
 • 5407
 • ۱۸ مهر ۹۷
Picture

تست هوش: عددسازی منطقی!

یک ماتریس داریم که شامل اعداد گوناگونی است و منطق خاصی بر آن حکمفرماست.

 • 15
 • 3.28
 • 163
 • 8590
 • ۶ مرداد ۹۷