Picture

تست هوش: زنجیره حروف

زنجیره ای از حروف داریم که یک حرف آن مفقود شده است...

 • 11
 • 4.17
 • 23
 • 0
 • ۷ مهر ۹۴
Picture

تست هوش: برج تاس ها

تعدادی تاس بر روی هم قرار گرفته اند، می خواهیم مجموع اعداد پنهان را بیابیم.

 • 8
 • 4.15
 • 27
 • 0
 • ۵ مهر ۹۴
Picture

تست هوش: عدد مفقوده!

در روی یک صفحه مدور، تعدادی عدد داریم که بین آنها روابطی وجود دارد.

 • 19
 • 3.1
 • 77
 • 0
 • ۲۶ شهریور ۹۴
Picture

تست هوش: مربع های چوب کبریتی

تعدادی چوب کبریت داریم که با آنها مربع ساخته ایم.

 • 30
 • 3.46
 • 167
 • 0
 • ۲۴ شهریور ۹۴
Picture

تست هوش: عدد مناسب را پیدا کنید.

ارتباط بین اعداد را در گروه های مختلف، پیدا کنید.

 • 6
 • 4
 • 44
 • 0
 • ۱۸ شهریور ۹۴
Picture

تست هوش: عدد گمشده

با توجه به منطق موجود بین اعداد داده شده، بجای علامت سوال، عدد مناسب را قرار دهید.

 • 12
 • 3.82
 • 38
 • 0
 • ۱۴ شهریور ۹۴
Picture

تست هوش: پنل لامپ های LED

تعدادی پنل داریم که هر کدام از آنها شامل 25 لامپ کوچک هستند. برخی از آنها روشن و برخی هم خاموشند.

 • 6
 • 4.44
 • 9
 • 0
 • ۱۱ شهریور ۹۴
Picture

تست هوش: تعداد مثلث ها را بیابید.

یک مثلث داریم که به چندین قسمت تقسیم شده است. می خواهیم تعداد مثلث های این شکل را بیابیم.

 • 4
 • 3.8
 • 74
 • 0
 • ۷ شهریور ۹۴
Picture

تست هوش: هشت ضلعی هشت خانه ای!

تعدادی هشت ضلعی داریم که روی آنها علامت هایی وجود دارد.

 • 4
 • 3.85
 • 33
 • 0
 • ۴ شهریور ۹۴
Picture

تست هوش: تست دومینو (شماره 3)

می خواهیم با توجه به منطق چیدمان قطعات دومینو، گزینه صحیح را بیابیم.

 • 6
 • 3.32
 • 62
 • 0
 • ۳۱ مرداد ۹۴