Picture

تست هوش: همپوشانی‌های مثلث-مستطیلی!

تعدادی شکل شامل مثلث و مستطیل داریم و در بخش هایی از هرکدام، سایه هایی دارند.

 • 5
 • 4.33
 • 30
 • 2008
 • ۳۱ تیر ۹۷
Picture

تست هوش: یکشنبه‌ی مجهول

روزهای هفته با اعداد متفاوتی متناظر شده اند

 • 15
 • 3.97
 • 72
 • 4348
 • ۳۰ تیر ۹۷
Picture

تست هوش: ارزش قطعه مجهول

تعدادی قطعه داریم که به هر یک، عددی نسبت داده شده است

 • 11
 • 3.12
 • 100
 • 2595
 • ۲۹ تیر ۹۷
Picture

تست هوش تصویری: انجمن پانداها

تعدادی پاندا دور هم جمع شده اند اما در بین آنها حیوان دیگری هم هست...

 • 26
 • 3.22
 • 94
 • 5138
 • ۳۱ خرداد ۹۷
Picture

تست هوش: چیدمان نقاط سیاه و سفید

تعدادی کاشی داریم که طرح های آن، شامل نقاط سیاه و سفید است.

 • 35
 • 3.11
 • 170
 • 4507
 • ۱۱ اردیبهشت ۹۷
Picture

تست هوش: تابلوی بعدی کدام است؟

تعدادی تابلو داریم و می خواهیم تابلوی آخر را مشخص کنیم.

 • 42
 • 3.36
 • 177
 • 4499
 • ۱۰ فروردین ۹۷
Picture

تست هوش نوروزی: همه سین‌های سفره

تعدادی از واژه های هفت سین را بصورت پراکنده می بینیم

 • 10
 • 3.02
 • 126
 • 3726
 • ۲۹ اسفند ۹۶
Picture

تست هوش تصویری: استادیوم و جغدهای تماشاچی

تعداد زیادی جغد برای دیدن مسابقه به ورزشگاه آمده اند...

 • 22
 • 3.2
 • 192
 • 5231
 • ۲۵ اسفند ۹۶
Picture

تست هوش: زنجیره علائم متفاوت

زنجیره های متفاوتی از چند علامت داریم. یکی از آنها با بقیه همخوانی ندارد.

 • 39
 • 2.68
 • 221
 • 4591
 • ۱۳ بهمن ۹۶
Picture

تست هوش: پنج ضلعی‌های خالدار

تعدادی پنج‌ضلعی داریم که داخل هر یک تعدادی دایره های سفید و سیاه قرار دارد...

 • 14
 • 3.44
 • 108
 • 4966
 • ۳۰ دی ۹۶