Picture

تست هوش: همپوشانی‌های مثلث-مستطیلی!

تعدادی شکل شامل مثلث و مستطیل داریم و در بخش هایی از هرکدام، سایه هایی دارند.

 • 5
 • 4.34
 • 32
 • 2301
 • ۳۱ تیر ۹۷
Picture

تست هوش: یکشنبه‌ی مجهول

روزهای هفته با اعداد متفاوتی متناظر شده اند

 • 15
 • 3.95
 • 74
 • 4941
 • ۳۰ تیر ۹۷
Picture

تست هوش: ارزش قطعه مجهول

تعدادی قطعه داریم که به هر یک، عددی نسبت داده شده است

 • 11
 • 2.93
 • 151
 • 2903
 • ۲۹ تیر ۹۷
Picture

تست هوش تصویری: انجمن پانداها

تعدادی پاندا دور هم جمع شده اند اما در بین آنها حیوان دیگری هم هست...

 • 29
 • 3.19
 • 105
 • 5625
 • ۳۱ خرداد ۹۷
Picture

تست هوش: چیدمان نقاط سیاه و سفید

تعدادی کاشی داریم که طرح های آن، شامل نقاط سیاه و سفید است.

 • 35
 • 3.11
 • 175
 • 4790
 • ۱۱ اردیبهشت ۹۷
Picture

تست هوش: تابلوی بعدی کدام است؟

تعدادی تابلو داریم و می خواهیم تابلوی آخر را مشخص کنیم.

 • 42
 • 3.33
 • 183
 • 4699
 • ۱۰ فروردین ۹۷
Picture

تست هوش نوروزی: همه سین‌های سفره

تعدادی از واژه های هفت سین را بصورت پراکنده می بینیم

 • 10
 • 3.07
 • 133
 • 4125
 • ۲۹ اسفند ۹۶
Picture

تست هوش تصویری: استادیوم و جغدهای تماشاچی

تعداد زیادی جغد برای دیدن مسابقه به ورزشگاه آمده اند...

 • 23
 • 3.22
 • 199
 • 5671
 • ۲۵ اسفند ۹۶
Picture

تست هوش: زنجیره علائم متفاوت

زنجیره های متفاوتی از چند علامت داریم. یکی از آنها با بقیه همخوانی ندارد.

 • 39
 • 2.69
 • 222
 • 4775
 • ۱۳ بهمن ۹۶
Picture

تست هوش: پنج ضلعی‌های خالدار

تعدادی پنج‌ضلعی داریم که داخل هر یک تعدادی دایره های سفید و سیاه قرار دارد...

 • 14
 • 3.44
 • 111
 • 5167
 • ۳۰ دی ۹۶