Picture

تست هوش: رشته عددی!

جای خالی را با چه عددی پر می کنید؟

 • 1
 • 3.89
 • 28
 • 5430
 • ۴ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

توپ قرمز و تغییر جهت در محفظه باریک.

 • 2
 • 4.45
 • 77
 • 5786
 • ۲۹ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: شکل ها و رنگ ها

شکل ها را در جدول بچینید!

 • 1
 • 2.58
 • 26
 • 5762
 • ۲۰ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: ساخت مکعب با یک نوار!

فقط با تا زدن مکعب بسازید...

 • 1
 • 4.5
 • 26
 • 5774
 • ۱۴ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: نردبان کشتی!

یک کشتی داریم که نردبانی از آن آویزان است...

 • 1
 • 3.4
 • 45
 • 8605
 • ۲ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: عبور از مسیرها

از هر مسیر تنها یکبار عبور کنید و باز گردید

 • 2
 • 4.53
 • 17
 • 3524
 • ۲۸ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: عبور از مسیرهای مربعی!

از هر مسیر تنها یکبار عبور کنید و به نقطه شروع باز گردید.

 • 2
 • 3.65
 • 20
 • 3756
 • ۲۱ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: مکعب های باز شده!

تا بزنید و مکعب ها را پیدا کنید!

 • 5
 • 4.31
 • 67
 • 13232
 • ۱۴ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: زاویه دید

تست هوش مکعب و زاویه دید.

 • 0
 • 3.7
 • 27
 • 5433
 • ۱۲ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: چیدمان بشقاب ها!

تعدادی بشقاب داریم که باید روی میزی چیده شوند...

 • 2
 • 2.5
 • 120
 • 7626
 • ۹ شهریور ۹۲