Picture

تست هوش: کیک های جادویی!

داستان کیک های جادویی و آشپز شکمو!

 • 1
 • 3.41
 • 68
 • 6133
 • ۹ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: تصحیح معادله!

آیا می توانید این معادله را تصحیح کنید؟

 • 5
 • 3.21
 • 98
 • 7172
 • ۶ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: هم پوشانی مربع ها!

کدام سه مربع می توانند با کمک هم تمام جاهای خالی را پوشش دهند؟!

 • 1
 • 3.74
 • 34
 • 4995
 • ۲ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: سفری با قطار

در سفری به شهر مومبای، همسفر ما باشید...

 • 5
 • 4.02
 • 45
 • 5611
 • ۲۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: آتش سوزی در ساختمان!

معمای آتش سوزی در ساختمان 12 طبقه

 • 3
 • 3.84
 • 61
 • 7991
 • ۲۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مسیر یک در میان!

از لوزی قرمز رنگ بالا به لوزی قرمز رنگ پایین!

 • 0
 • 4.56
 • 9
 • 3084
 • ۲۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: برنده طلایی!

شما برنده مسابقه ای شده اید و سکه های طلا انتظار شما را می کشند!

 • 3
 • 4.11
 • 35
 • 5182
 • ۲۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۲

از سری مجموعه معماهای چوب کبریتی

 • 1
 • 3.75
 • 122
 • 12394
 • ۲۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: دایره های برش خورده

دایره هایی داریم که به صورت های مختلفی، برش خورده است.

 • 3
 • 4.84
 • 32
 • 5615
 • ۲۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: گذر از رودخانه

گذر از رودخانه با قایقی کوچک

 • 3
 • 3.48
 • 118
 • 8356
 • ۱۹ مرداد ۹۲