Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۳

از سری مجموعه معماهای چوب کبریتی

 • 4
 • 3.95
 • 108
 • 14929
 • ۲ دی ۹۲
Picture

تست هوش: چند مربع قابل شمارش است؟

از سری تست های شمارش شکل ها

 • 13
 • 3.83
 • 137
 • 25325
 • ۲۹ آذر ۹۲
Picture

تست هوش: ماهی گمشده!

ماهیگیری در یک روز تعطیل

 • 7
 • 3.64
 • 239
 • 16488
 • ۲۸ آذر ۹۲
Picture

تست هوش: بر سر دو راهی!

از راهی گذر می کنید، به یک دو راهی می رسید. راه خود را بدرستی تعیین کنید...

 • 14
 • 3.31
 • 344
 • 32578
 • ۲۷ آذر ۹۲
Picture

تست هوش سرعت عمل: فردا چند شنبه است؟!

سرعت عمل ذهن خودتان را محک بزنید

 • 20
 • 3.54
 • 281
 • 19659
 • ۲۰ آذر ۹۲
Picture

تست هوش: گوسفندان و چوپان!

چوپان و شیطنت گوسفندان!

 • 4
 • 3.47
 • 107
 • 15278
 • ۱۶ آذر ۹۲
Picture

تست هوش: صخره نوردی با هیجان بیشتر!

مسیرتان را با توجه به شرایط مسئله، پیدا نمایید.

 • 0
 • 4.5
 • 26
 • 4452
 • ۱۰ آذر ۹۲
Picture

تست هوش: دستان در بند!

داستان قدیمی آزاد کردن دست ها از بند

 • 3
 • 4.04
 • 77
 • 13172
 • ۳۰ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: تشخیص نسبت ها

هفت تست هوش تشخیص نسبت ها...

 • 4
 • 4.17
 • 71
 • 9863
 • ۲۴ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: مسابقه عجیب!

مسابقه عجیب اسب دوانی

 • 27
 • 3.29
 • 472
 • 28253
 • ۱۹ آبان ۹۲