Picture

تست هوش: ارزش قطعه مجهول

تعدادی قطعه داریم که به هر یک، عددی نسبت داده شده است

 • 12
 • 2.95
 • 156
 • 0
 • ۲۹ تیر ۹۷
Picture

تست هوش تصویری: انجمن پانداها

تعدادی پاندا دور هم جمع شده اند اما در بین آنها حیوان دیگری هم هست...

 • 30
 • 3.07
 • 128
 • 0
 • ۳۱ خرداد ۹۷
Picture

تست هوش: چیدمان نقاط سیاه و سفید

تعدادی کاشی داریم که طرح های آن، شامل نقاط سیاه و سفید است.

 • 37
 • 3.09
 • 186
 • 0
 • ۱۱ اردیبهشت ۹۷
Picture

تست هوش: تابلوی بعدی کدام است؟

تعدادی تابلو داریم و می خواهیم تابلوی آخر را مشخص کنیم.

 • 42
 • 3.39
 • 196
 • 0
 • ۱۰ فروردین ۹۷
Picture

تست هوش نوروزی: همه سین‌های سفره

تعدادی از واژه های هفت سین را بصورت پراکنده می بینیم

 • 12
 • 3.17
 • 177
 • 0
 • ۲۹ اسفند ۹۶
Picture

تست هوش تصویری: استادیوم و جغدهای تماشاچی

تعداد زیادی جغد برای دیدن مسابقه به ورزشگاه آمده اند...

 • 24
 • 3.19
 • 204
 • 0
 • ۲۵ اسفند ۹۶
Picture

تست هوش: زنجیره علائم متفاوت

زنجیره های متفاوتی از چند علامت داریم. یکی از آنها با بقیه همخوانی ندارد.

 • 39
 • 2.71
 • 235
 • 0
 • ۱۳ بهمن ۹۶
Picture

تست هوش: پنج ضلعی‌های خالدار

تعدادی پنج‌ضلعی داریم که داخل هر یک تعدادی دایره های سفید و سیاه قرار دارد...

 • 14
 • 3.44
 • 111
 • 0
 • ۳۰ دی ۹۶
Picture

تست هوش: انار شب یلدا

سایه انار شب یلدامون رو می خواهیم پیدا کنیم

 • 79
 • 2.93
 • 435
 • 0
 • ۲۹ آذر ۹۶
Picture

تست هوش: موش زبر و زرنگ!

موشی داریم که قرار است همه بلوط ها را بردارد!

 • 8
 • 3.17
 • 94
 • 0
 • ۸ آذر ۹۶