Picture

تست هوش: دستان در بند!

داستان قدیمی آزاد کردن دست ها از بند

 • 3
 • 3.88
 • 84
 • 14779
 • ۳۰ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: تشخیص نسبت ها

هفت تست هوش تشخیص نسبت ها...

 • 4
 • 4.08
 • 85
 • 10897
 • ۲۴ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: مسابقه عجیب!

مسابقه عجیب اسب دوانی

 • 31
 • 3.26
 • 498
 • 30021
 • ۱۹ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: قطر داخلی آجر

می خواهیم طول قطر داخلی یک آجر مکعب مستطیل شکل را حساب کنیم.

 • 1
 • 3.74
 • 47
 • 7762
 • ۱۵ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: جابجایی سکه ها!

چیدمان سکه ها را به حالت جدید تغییر دهید.

 • 1
 • 3.4
 • 25
 • 6638
 • ۱۱ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: رشته عددی!

جای خالی را با چه عددی پر می کنید؟

 • 1
 • 3.98
 • 40
 • 7752
 • ۴ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

توپ قرمز و تغییر جهت در محفظه باریک.

 • 2
 • 4.42
 • 84
 • 7588
 • ۲۹ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: شکل ها و رنگ ها

شکل ها را در جدول بچینید!

 • 1
 • 2.9
 • 31
 • 7662
 • ۲۰ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: ساخت مکعب با یک نوار!

فقط با تا زدن مکعب بسازید...

 • 1
 • 4.19
 • 32
 • 7289
 • ۱۴ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: نردبان کشتی!

یک کشتی داریم که نردبانی از آن آویزان است...

 • 2
 • 3.42
 • 65
 • 11966
 • ۲ مهر ۹۲