Picture

تست هوش: عبور از مسیرها

از هر مسیر تنها یکبار عبور کنید و باز گردید

 • 3
 • 4.56
 • 18
 • 4971
 • ۲۸ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: عبور از مسیرهای مربعی!

از هر مسیر تنها یکبار عبور کنید و به نقطه شروع باز گردید.

 • 3
 • 3.57
 • 23
 • 5149
 • ۲۱ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: مکعب های باز شده!

تا بزنید و مکعب ها را پیدا کنید!

 • 6
 • 4.04
 • 112
 • 20911
 • ۱۴ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: زاویه دید

تست هوش مکعب و زاویه دید.

 • 0
 • 3.04
 • 51
 • 7074
 • ۱۲ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: چیدمان بشقاب ها!

تعدادی بشقاب داریم که باید روی میزی چیده شوند...

 • 2
 • 2.6
 • 131
 • 10833
 • ۹ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: کیک های جادویی!

داستان کیک های جادویی و آشپز شکمو!

 • 2
 • 3.49
 • 74
 • 8561
 • ۹ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: تصحیح معادله!

آیا می توانید این معادله را تصحیح کنید؟

 • 7
 • 3.24
 • 143
 • 10930
 • ۶ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: هم پوشانی مربع ها!

کدام سه مربع می توانند با کمک هم تمام جاهای خالی را پوشش دهند؟!

 • 1
 • 3.74
 • 34
 • 7302
 • ۲ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: سفری با قطار

در سفری به شهر مومبای، همسفر ما باشید...

 • 7
 • 4.05
 • 58
 • 7930
 • ۲۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: آتش سوزی در ساختمان!

معمای آتش سوزی در ساختمان 12 طبقه

 • 3
 • 3.38
 • 98
 • 11048
 • ۲۵ مرداد ۹۲