Picture

تست هوش: زاویه دید

تست هوش مکعب و زاویه دید.

 • 0
 • 3.04
 • 51
 • 6651
 • ۱۲ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: چیدمان بشقاب ها!

تعدادی بشقاب داریم که باید روی میزی چیده شوند...

 • 2
 • 2.61
 • 130
 • 10070
 • ۹ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: کیک های جادویی!

داستان کیک های جادویی و آشپز شکمو!

 • 1
 • 3.46
 • 72
 • 7910
 • ۹ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: تصحیح معادله!

آیا می توانید این معادله را تصحیح کنید؟

 • 7
 • 3.21
 • 141
 • 10014
 • ۶ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: هم پوشانی مربع ها!

کدام سه مربع می توانند با کمک هم تمام جاهای خالی را پوشش دهند؟!

 • 1
 • 3.74
 • 34
 • 6578
 • ۲ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: سفری با قطار

در سفری به شهر مومبای، همسفر ما باشید...

 • 6
 • 4.05
 • 58
 • 7278
 • ۲۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: آتش سوزی در ساختمان!

معمای آتش سوزی در ساختمان 12 طبقه

 • 3
 • 3.4
 • 97
 • 10240
 • ۲۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مسیر یک در میان!

از لوزی قرمز رنگ بالا به لوزی قرمز رنگ پایین!

 • 0
 • 4.08
 • 24
 • 3888
 • ۲۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: برنده طلایی!

شما برنده مسابقه ای شده اید و سکه های طلا انتظار شما را می کشند!

 • 4
 • 3.39
 • 69
 • 6421
 • ۲۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۲

از سری مجموعه معماهای چوب کبریتی

 • 1
 • 3.45
 • 183
 • 17308
 • ۲۲ مرداد ۹۲