Picture

تست هوش: تصحیح معادله!

آیا می توانید این معادله را تصحیح کنید؟

 • 7
 • 3.2
 • 134
 • 9267
 • ۶ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: هم پوشانی مربع ها!

کدام سه مربع می توانند با کمک هم تمام جاهای خالی را پوشش دهند؟!

 • 1
 • 3.74
 • 34
 • 6142
 • ۲ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: سفری با قطار

در سفری به شهر مومبای، همسفر ما باشید...

 • 5
 • 4.08
 • 48
 • 6898
 • ۲۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: آتش سوزی در ساختمان!

معمای آتش سوزی در ساختمان 12 طبقه

 • 3
 • 3.61
 • 83
 • 9733
 • ۲۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مسیر یک در میان!

از لوزی قرمز رنگ بالا به لوزی قرمز رنگ پایین!

 • 0
 • 4.08
 • 24
 • 3725
 • ۲۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: برنده طلایی!

شما برنده مسابقه ای شده اید و سکه های طلا انتظار شما را می کشند!

 • 4
 • 3.48
 • 63
 • 6121
 • ۲۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۲

از سری مجموعه معماهای چوب کبریتی

 • 1
 • 3.7
 • 149
 • 15842
 • ۲۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: دایره های برش خورده

دایره هایی داریم که به صورت های مختلفی، برش خورده است.

 • 5
 • 4.85
 • 34
 • 6567
 • ۲۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: گذر از رودخانه

گذر از رودخانه با قایقی کوچک

 • 6
 • 3.24
 • 174
 • 10008
 • ۱۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: منشور بازشده!

از سری معماهای تا زدن شکل ها!

 • 4
 • 4.37
 • 38
 • 7474
 • ۱۷ مرداد ۹۲