Picture

تست هوش: جمع اعداد روی توپ ها

تعدادی توپ داریم که برچسب های از اعداد مشخص شده اند. می خواهیم مجموع سه عدد، برابر 30 باشد.

 • 69
 • 3.23
 • 779
 • 69757
 • ۳۱ خرداد ۹۶
Picture

تست هوش: تساوی های غیرمنطقی!

تعدادی تساوی داریم که البته غیرمنطقی به نظر می رسند...

 • 63
 • 3.41
 • 284
 • 19569
 • ۱۳ خرداد ۹۶
Picture

تست هوش تصویری: عکسی از عکاس ها!

عکسی داریم از تعدادی عکّاس که از یک مسابقه بسیار مهیج فوتبال، عکس می گیرند!

 • 85
 • 3.33
 • 340
 • 15358
 • ۲۱ اردیبهشت ۹۶
Picture

تست هوش: شیر آب و ظرف‌های متصل به هم (۱)

چهار ظرف آب متصل به هم داریم. شیر آب را باز می کنیم. می خواهیم ببینیم کدام ظرف قبل از بقیه، بصورت کامل پر می شود

 • 195
 • 3.19
 • 1178
 • 67384
 • ۵ اردیبهشت ۹۶
Picture

تست هوش: وزن بطری خالی

یک بطری آبمیوه داریم که در حالت پر و نصفه، وزن آن مشخص شده است.

 • 135
 • 3.42
 • 655
 • 37052
 • ۲۴ فروردین ۹۶
Picture

تست هوش: ردیف مجهول!

یک ردیف کامل از شکل، مجهول است که باید با توجه به منطق شکل، کشف شود.

 • 45
 • 3.21
 • 89
 • 7945
 • ۱۴ فروردین ۹۶
Picture

تست هوش: بیشترین سکّه ممکن

دایره ای به قطر چهار سکه داریم. می خواهیم تا آنجا که ممکن است درون این دایره، سکه قرار دهیم.

 • 55
 • 3.45
 • 175
 • 12750
 • ۶ فروردین ۹۶
Picture

تست هوش: معمای نوروزی

تعدادی از نمادهای نوروزی را با هم مقایسه می کنیم.

 • 49
 • 3.03
 • 337
 • 11587
 • ۴ فروردین ۹۶
Picture

تست هوش: سلول متفاوت!

تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است. می خواهیم آن را از بقیه جدا کنیم...

 • 38
 • 3.45
 • 165
 • 9147
 • ۲۸ اسفند ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: آخرین روزهای برفی سال!

آخرین روزهای سرد زمستانی است و همه جا را برف پوشانده، و کلماتی که در خود پنهان نموده است!

 • 11
 • 3.33
 • 211
 • 12927
 • ۱۶ اسفند ۹۵