Picture

تست هوش: وزن بطری خالی

یک بطری آبمیوه داریم که در حالت پر و نصفه، وزن آن مشخص شده است.

 • 130
 • 3.43
 • 623
 • 33660
 • ۲۴ فروردین ۹۶
Picture

تست هوش: ردیف مجهول!

یک ردیف کامل از شکل، مجهول است که باید با توجه به منطق شکل، کشف شود.

 • 45
 • 3.18
 • 87
 • 7435
 • ۱۴ فروردین ۹۶
Picture

تست هوش: بیشترین سکّه ممکن

دایره ای به قطر چهار سکه داریم. می خواهیم تا آنجا که ممکن است درون این دایره، سکه قرار دهیم.

 • 55
 • 3.43
 • 172
 • 11802
 • ۶ فروردین ۹۶
Picture

تست هوش: معمای نوروزی

تعدادی از نمادهای نوروزی را با هم مقایسه می کنیم.

 • 49
 • 3.02
 • 331
 • 10894
 • ۴ فروردین ۹۶
Picture

تست هوش: سلول متفاوت!

تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است. می خواهیم آن را از بقیه جدا کنیم...

 • 37
 • 3.46
 • 160
 • 8328
 • ۲۸ اسفند ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: آخرین روزهای برفی سال!

آخرین روزهای سرد زمستانی است و همه جا را برف پوشانده، و کلماتی که در خود پنهان نموده است!

 • 11
 • 3.32
 • 208
 • 11752
 • ۱۶ اسفند ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: سیب ها در اندازه های متفاوت

تعدادی سیب داریم که اندازه های متفاوتی دارند. می خواهیم ببینیم در چند سایز مختلف قابل شمارش هستند...

 • 26
 • 3.23
 • 152
 • 7131
 • ۱۵ اسفند ۹۵
Picture

تست هوش: مناطق ۲۰-گانه شهری

از بین مناطق ۲۰-گانه یک شهر، سه تا از آنها را انتخاب کرده ایم.

 • 24
 • 3.02
 • 200
 • 6243
 • ۳۰ بهمن ۹۵
Picture

تست هوش: برچسب مکعب مجهول

تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند.

 • 54
 • 3.43
 • 132
 • 9145
 • ۲۰ بهمن ۹۵
Picture

تست هوش: تساوی های خاص

تعدادی تساوی خاص داریم. با توجه به آنها، تساوی بعدی را باید مشخص نماییم

 • 56
 • 3.49
 • 219
 • 13142
 • ۱۵ بهمن ۹۵