Picture

تست هوش: مجموع ویژه نقاط

تعدادی مربع داریم که در هرکدام تعدادی نقاط سیاه و سفید وجود دارد.

 • 41
 • 3.45
 • 110
 • 7978
 • ۸ بهمن ۹۵
Picture

تست هوش نسبت شکل ها

نسبتی منطقی بین دو شکل برقرار است. به دنبال اعمال همان قانون در شکل دیگری هستیم

 • 40
 • 3.26
 • 96
 • 6825
 • ۳ بهمن ۹۵
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۶

سه چوب کبریت را حذف کنید تا همه چیز درست شود!

 • 37
 • 3.16
 • 267
 • 21216
 • ۲۸ دی ۹۵
Picture

تست هوش: مکان عقربه ساعت شمار

تعدادی ساعت داریم و می خواهیم مکان عقربه ساعت شمار را در ساعت آخر بیابیم.

 • 19
 • 3.25
 • 253
 • 14420
 • ۲۰ دی ۹۵
Picture

تست هوش: چیدمان شبکه نقاط

شبکه ای از نقاط روشن و تاریک داریم. بخشی از این شبکه هنوز مشخص نشده است.

 • 11
 • 3.53
 • 118
 • 7580
 • ۱۱ دی ۹۵
Picture

تست هوش: ردیف بعدی!؟

سه ردیف داریم و بر طبق یک قانون مشخصی با هم در ارتباطند.

 • 23
 • 3.95
 • 62
 • 6693
 • ۹ دی ۹۵
Picture

تست هوش: چند تا هندوانه داریم؟؟

به نظر شما چند تا هندوانه داریم؟

 • 121
 • 3.24
 • 581
 • 24356
 • ۳۰ آذر ۹۵
Picture

تست هوش: هندوانه های شب یلدا

شب یلداست و تعدادی هندوانه داریم

 • 67
 • 3.01
 • 321
 • 14198
 • ۳۰ آذر ۹۵
Picture

تست هوش: گزینه اضافی

تعدادی شکل داریم. یکی از آنها با بقیه متفاوت است

 • 32
 • 3.35
 • 128
 • 6532
 • ۲۱ آذر ۹۵
Picture

تست هوش: حاصل جمع و نتایج خاص

تعدادی حاصلجمع داریم که البته منطقی خاص در آن نهفته است.

 • 98
 • 3.39
 • 401
 • 19809
 • ۱۹ آذر ۹۵