Picture

تست هوش: مکعب گسترده شده

حالت گسترده یک مکعب را داریم. می خواهیم آن را مجددا تا بزنیم...

 • 36
 • 3.25
 • 122
 • 6867
 • ۱ شهریور ۹۵
Picture

تست هوش: پرواز کبوتر

روزی دو دوست که در دو روستا زندگی می کنند تصمیم می گیرند یکدیگر را در بین مسیر، ملاقات کنند.

 • 45
 • 3.19
 • 240
 • 13703
 • ۱۲ مرداد ۹۵
Picture

تست هوش: منطق در تساوی ها!

تعدادی تساوی داریم که البته شاید غیر منطقی به نظر آیند. اما فرض می کنیم این تساوی ها برقرار باشند.

 • 291
 • 3.28
 • 796
 • 32604
 • ۴ مرداد ۹۵
Picture

تست هوش: ابرهای خالدار

تعدادی ابر خالدار داریم که با هم ارتباطی منطقی دارند. باید در انتها، شکل ابر مجهول را تعیین کنیم.

 • 33
 • 2.77
 • 339
 • 9382
 • ۲۵ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: آسمان شب!

ستاره های موجود در صورت فلکی دب اکبر، با اعدادی متناظر شده اند. می خواهیم ارزش ستاره آخر را مشخص کنیم.

 • 34
 • 3.27
 • 244
 • 12190
 • ۱۸ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: عتیقه های گران قیمت

تعدادی عتیقه گران قیمت داریم. قیمت این اجناس آنتیک، بصورت ترکیب چند قلم با هم مشخص شده است.

 • 70
 • 3.33
 • 243
 • 15292
 • ۱۱ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: پرّه ی مجهول پروانه

یک پروانه با 10 پره داریم و یکی از آنها مجهول است. می خواهیم آن را از بین گزینه های موجود بیابیم.

 • 28
 • 3.13
 • 142
 • 6172
 • ۵ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: سود بیشتر!

یک لپ تاپ دست دوم وجود دارد که بین چند نفر، خرید و فروش می شود. می خواهیم ببینیم کدامیک بیشتر سود کرده اند.

 • 55
 • 3.42
 • 200
 • 10260
 • ۴ تیر ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: چند نوع ماهی می بینید؟

تعدادی ماهی (و جانور دریایی!) می بینیم. می خواهیم ببینیم چند گونه و نوع مختلف از آنها داریم.

 • 52
 • 3.39
 • 258
 • 13043
 • ۲۸ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

تعدادی حلقه مربع شکل داریم که بعضی از آنها، به هم متصل هستند.

 • 31
 • 3.18
 • 137
 • 7806
 • ۲۶ خرداد ۹۵