Picture

تست هوش: هشت ضلعی و عدد مجهول

تعدادی عدد در یک هشت ضلعی وجود دارند که ارتباطی بین آنها وجود دارد.

 • 15
 • 3.13
 • 283
 • 18113
 • ۲۳ اسفند ۹۴
Picture

تست هوش: دایره، مربع و مثلث

با توجه به منطق شکل، مشخص کنید گزینه بعدی کدام است.

 • 20
 • 3.81
 • 64
 • 14598
 • ۲۲ بهمن ۹۴
Picture

تست هوش: گزینه بعدی در تغییرات تدریجی شکل!

یک شکل داریم که مرحله به مرحله، تغییراتی در آن ایجاد می شود.

 • 22
 • 3.05
 • 78
 • 7529
 • ۹ بهمن ۹۴
Picture

تست هوش: چرخش

شکلی داریم که اندکی چرخیده و دوران یافته است.

 • 10
 • 3.72
 • 25
 • 6908
 • ۴ بهمن ۹۴
Picture

تست هوش: بازسازی و مرمت کاشی ها

تعدادی از کاشی های شکل ناپدید شده اند و قصد مرمت داریم.

 • 9
 • 3.7
 • 27
 • 4738
 • ۲۵ دی ۹۴
Picture

تست هوش: نسبت شکل ها

نسبت دو شکل به هم مشخص است. می خواهیم نسبت شکل دیگری را نیز بدست آوریم

 • 18
 • 3.39
 • 36
 • 6705
 • ۱۴ دی ۹۴
Picture

تست هوش: بیشترین حجم

شکلی داریم که از قسمت های مختلفی تشکیل شده در سه رنگ زرد و قرمز و آبی.

 • 6
 • 4.07
 • 27
 • 5745
 • ۵ دی ۹۴
Picture

تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!

تعدادی شکل داریم که یکی از آنها را باید حذف کنیم! آیا می توانید آن را بیابید؟

 • 13
 • 3.86
 • 37
 • 8715
 • ۳ دی ۹۴
Picture

تست هوش فضایی: مکعب تا شده

حالت باز شده یک مکعب را در نظر بگیرید. می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم.

 • 9
 • 3.65
 • 48
 • 5280
 • ۲۴ آذر ۹۴
Picture

تست هوش: ردیف کاشی ها

تعدای کاشی داریم که طرح های گوناگونی دارند و در کنار هم قرار گرفته اند.

 • 8
 • 3.33
 • 33
 • 5836
 • ۱۹ آذر ۹۴