Picture

تست هوش: عتیقه های گران قیمت

تعدادی عتیقه گران قیمت داریم. قیمت این اجناس آنتیک، بصورت ترکیب چند قلم با هم مشخص شده است.

 • 72
 • 3.39
 • 265
 • 20311
 • ۱۱ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: پرّه ی مجهول پروانه

یک پروانه با 10 پره داریم و یکی از آنها مجهول است. می خواهیم آن را از بین گزینه های موجود بیابیم.

 • 28
 • 3.2
 • 152
 • 8025
 • ۵ تیر ۹۵
Picture

تست هوش: سود بیشتر!

یک لپ تاپ دست دوم وجود دارد که بین چند نفر، خرید و فروش می شود. می خواهیم ببینیم کدامیک بیشتر سود کرده اند.

 • 58
 • 3.41
 • 220
 • 12578
 • ۴ تیر ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: چند نوع ماهی می بینید؟

تعدادی ماهی (و جانور دریایی!) می بینیم. می خواهیم ببینیم چند گونه و نوع مختلف از آنها داریم.

 • 55
 • 3.41
 • 267
 • 15390
 • ۲۸ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

تعدادی حلقه مربع شکل داریم که بعضی از آنها، به هم متصل هستند.

 • 33
 • 3.28
 • 166
 • 11057
 • ۲۶ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: عبور کامیون از روی پل

پلی داریم که تاب تحمل وزن مشخصی از بار را دارد. حال کامیونی از روی این پل عبور می کند...

 • 43
 • 3.39
 • 530
 • 21484
 • ۲۱ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: حاصلضرب نادرست!

یک حاصلضرب به ظاهر نادرست داریم. اما اگر هر یک از حروف را با اعداد جایگزین کنیم، این حاصلضرب درست خواهد بود.

 • 15
 • 3.2
 • 226
 • 12572
 • ۱۵ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: روبات های مشابه

چهار روبات داریم که شباهت های زیادی به هم دارند ولی فقط دو تای آنها دقیقا یکسان هستند.

 • 49
 • 3.37
 • 275
 • 12955
 • ۱۲ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: نسبت شکل ها

نسبت دو شکل به هم را در نظر گرفته شده. نسبت معادل شکل دیگری مد نظر می باشد که باید آن را بیابید.

 • 25
 • 4
 • 38
 • 8174
 • ۷ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: جدول نقاط متقاطع!

تعدادی جدول داریم. بر روی این جداول، نقاط تیره رنگی وجود دارد. می خواهیم با توجه به منطق موجود، گزینه صحیح را بیابیم.

 • 9
 • 4.25
 • 40
 • 8100
 • ۲۳ اردیبهشت ۹۵