Picture

تست هوش تصویری: چند نوع ماهی می بینید؟

تعدادی ماهی (و جانور دریایی!) می بینیم. می خواهیم ببینیم چند گونه و نوع مختلف از آنها داریم.

 • 53
 • 3.41
 • 266
 • 14915
 • ۲۸ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

تعدادی حلقه مربع شکل داریم که بعضی از آنها، به هم متصل هستند.

 • 32
 • 3.26
 • 164
 • 10349
 • ۲۶ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: عبور کامیون از روی پل

پلی داریم که تاب تحمل وزن مشخصی از بار را دارد. حال کامیونی از روی این پل عبور می کند...

 • 43
 • 3.39
 • 528
 • 20574
 • ۲۱ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: حاصلضرب نادرست!

یک حاصلضرب به ظاهر نادرست داریم. اما اگر هر یک از حروف را با اعداد جایگزین کنیم، این حاصلضرب درست خواهد بود.

 • 14
 • 3.22
 • 216
 • 12077
 • ۱۵ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: روبات های مشابه

چهار روبات داریم که شباهت های زیادی به هم دارند ولی فقط دو تای آنها دقیقا یکسان هستند.

 • 48
 • 3.42
 • 255
 • 12437
 • ۱۲ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: نسبت شکل ها

نسبت دو شکل به هم را در نظر گرفته شده. نسبت معادل شکل دیگری مد نظر می باشد که باید آن را بیابید.

 • 25
 • 4
 • 38
 • 7588
 • ۷ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: جدول نقاط متقاطع!

تعدادی جدول داریم. بر روی این جداول، نقاط تیره رنگی وجود دارد. می خواهیم با توجه به منطق موجود، گزینه صحیح را بیابیم.

 • 9
 • 4.44
 • 32
 • 7382
 • ۲۳ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: عقربه های ساعت در یک راستا

یک ساعت عقربه دار داریم. در حالت اول، دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار بر هم منطبق هستند. می خواهیم ببینیم چقدر زمان لازم است که در یک راستا قرار گیرند

 • 16
 • 3.03
 • 204
 • 14782
 • ۱۸ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: مکعبی که باز شده است...

یک مکعب داریم که آن را باز کرده ایم و هر شش وجه آن را به راحتی می بینیم. حال می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم.

 • 25
 • 3.97
 • 73
 • 7427
 • ۱۴ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: در کمین شکار

زمستان است و شکارچی در کمین شکارش، نشسته است. می خواهیم این حیوان را بیابیم.

 • 15
 • 2.99
 • 555
 • 35450
 • ۱۰ اردیبهشت ۹۵